en
en

Kalite Politikamız

Mechatnom Üst Yönetimi olarak firmamız vizyonu doğrultusunda ISO 9001:2015 standardı gereği aşağıda yer alan kalite politikamızın uygulanmasında liderlik ve taahhüt sağlamaktayız;

 • Kalite yönetim sisteminin etkinliği için; sorgulama ve hesap verilebilirliği sağlamak
 • Kalite politikası ve kalite amaçlarının oluşturulduğu ve bunların kuruluşun stratejik yönü ve bağlamı ile uyumluluğunu güvence altına almak
 • Kalite yönetim sistemi şartlarının, kuruluşun iş prosesleri ile entegre olduğunu güvence altına almak
 • Proses yaklaşımı ve risk temelli düşünmenin kullanımının teşvik edilmesi sorumluluğunu almak
 • Kalite yönetim sistemi için gerekli kaynakların varlığının güvence altına almak
 • Etkin kalite yönetimi ve kalite yönetim sistem şartlarına uygunluğun öneminin paylaşılmasını sağlamak
 • Kalite yönetim sisteminin amaçlanan çıktılarına ulaşmasının güvence altına almak
 • Kalite yönetim sisteminin etkinliğine katkı sağlayacak kişilerin, işe alınması, yönlendirilmesi ve desteklenmesini sağlamak
 • İyileştirmenin teşvik edilmesi kapsamında gerekli sorumlulukları almak
 • Diğer ilgili yönetim görevlilerinin liderliğini göstermek için desteklenmesi kapsamında gereken sorumlulukları almak
 • Müşteri ihtiyaçlarının ve uygulanabilir birincil ve ikincil mevzuat şartlarının tayin edildiği, anlaşıldığı ve düzenli olarak karşılandığını güvence altına almak
 • Müşteri memnuniyetinin artırılması için yeteneğin tayin edilmesi ve belirlenmesini sağlamak
 • Müşteri memnuniyetinin artırılması odağının sürdürülmesini sağlamak